Lietuvių liaudies dainos

  Paveikslų ciklas „Lietuvių liaudies dainos“ tapomas pagal  konkrečias Lietuvių liaudies dainas. Paveikslų siužetai pasirinkti iš karinių – istorinių, kalendorinių,  apeiginių, darbo, šeimos ir vestuvinių dainų. Pristatomuose paveiksluose menine forma perteikiama vaizdais Lietuvių liaudies dainų mitologinių simbolių struktūra. V.Kašinskas

Mitologiniai akmenys

  „MITOLOGINIAI AKMENYS“ Čionai pateikta keleta paveikslų iš didelio „Mitologinių akmenų“ paveikslų ciklo.  Archeologiniais paminklais laikomi ir įvairūs akmenys su ženklais, taip pat akmenys, vadinami Stabakūliais, Mokais ir kit. (LKDŽ). Stabakūlis yra aukštas senosios lietuvių pasaulėžiūros ir stabmeldystės kulto akmuo; stabakūliai yra 1,5-1m. aukščio akmenys apie kuriuos pasakojama, kad jie suakmenėję žmones esą ( Enc 1162) daugiau …

Kosmogonijos

  Kosmogoniniai mitai mitologijoje yra esminiai – žmogaus sugrįžimo amžinybėn priemonė. Lietuvių mitologijoje būdingas dangaus kūnų kultas. Viena iš pagrindinių garbinimo objektų buvo Saulė ir Mėnulis, Aušrinė bei Vakarinė žvaigždės… Saulė Motinėlė, o Mėnulis buvo laikomas Saulės vyru, nakties viešpačiu, serginčiu laiką ir maerialųjį pasaulį. Lietuviai į dangų ir kosmosą žvelgia kaip į tapatų žemiškojo daugiau …

Tautoraščiai

  Archainės kompozicijos – tai tautinių raštų, informacinės struktūros estetine bei menine forma perteikiančios  lietuvišką (baltiškąjį) pasaulio sąrangos modelį, kuris yra adekvatus kitų tautų pasaulio sąrangos sampratai. Tautinių raštų simbolikos šaknys siekia tolimą mūsų tautos kultūrinę praeitį. Šias dienas pasiekę tautiniai raštai, mano manymu yra mažiausiai paveikti ir transformuoti nūdienos technologinės civilizacijos. Lietuviškuose tautiniuose raštuose atsiveria nuostabūs tautos archetipinės sąmonės daugiau …

Žemės vartai

  Kaip ir visos pasaulio tautų kultūros, taip ir lietuvių tauta yra turtinga savo mitologiją, ir turi pasaulio sąrangos modelį, kurio sudėtyje yra senovės lietuvių mitologija. Čia mitologija reiškia pasaulio ir žmogaus kertinių gyvenimo prasmių aprašymą vaizdiniais, kuriuose įvairūs gyvūnai, augalai, daiktai ar reiškiniai išreiškia giluminius žmogaus būties klodus. Ir šiandiena mūsų sąmonėje glūdi archetipinių daugiau …