Sakraliniai paveikslai Švento Mykolo Arkangelo (įgulos) bažnyčioje Kaune

KRYŽIAUS KELIO STOTYS, Šv. Archangelo Mykolo (Įgulos)bažnyčioje Kaune, Dailininkas Virginijus Kašinskas 1999 – 2000 m. I-XIV st. Drobė, aliejus, formatai 75 – 125 cm.

Išsamią informaciją apie visas „Kryžiaus kelio stotis” žiūrėti:
http://www.vydija.lt/kurejai_kuryba/Kasinskas/Kryziaus_kelias_Kas.htm

Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia Kaune

Altoriaus paveikslas „APOKALIPSĖ” (Šv. Akangelo Mykolo misija), Šv. Archangelo Mykolo (Įgulos)bažnyčioje Kaune, Dailininkas Virginijus Kašinskas 1997 – 1998 m. Drobė, aliejus, formatas 550 – 220 cm.

Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet pralaimėjo, ir nebeliko jiems vietos danguje. Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinama Velniu ir Šėtonu, kuris sumedžiodavo visą pasaulį.Jis buvo išmestas žemėn, kartu su juo buvo išmesti jo angelai.

Apr. 12,7-9

Siužetas paveikslui pasirinktas pagal Evangelijos „APREIŠKIMĄ JONUI”, kur vaizdingiausiai aprašyta Šv. Arkangelo Mykolo kova su ugniniu slibinu, senąja gyvate, vadinamu Velniu ir Šėtonu. „APREIŠKIMAS JONUI” Dievo ˇmogui suteiktas mistinis regėjimas dvasiniame lygmenyje. Šiuo apreiškimu Dievas sudėtinga simboline bei mistine forma apreiškė žmonėm būsimos ateities įvykius. Kiekvienas Jono regėtas vaizdinys ir įvykis turi savyje gilias perkeltines prasmes. Viršutinėje paveikslo dalyje įkomponuotas atsivėrźs dangus ir sostai iš kur sklinda Dieviška šviesa. Centre kovojančio ir nugalėjusio Šv. Arkangelo Mykolo figūra, nutrenkia Šėtoną žemėn ir užtveria jam kelią sugrįžti atgal į dangų. Vertikali ir statiška Šv. Arkangelo Mykolo poza simbolizuoja dvasinę ramybę, pusiausvyrą ir jėgą. Jis priešpastatomas ugniniam slibinui, senajai gyvatei, vadinamai Velniu ir Šėtonu, kuris įkomponuotas paveikslo apačioje, horizontaliai, kaip kovos pralaimėjimo ženklas.
Ugninis slibinas, turintis septynias galvas, dešimt ragų ir septynias diademas ant galvų, vaizduojamas nukritęs žemėn, tačiau dar besipriešinantis Šv. Arkangelui Mykolui.
Šiame paveiksle išryškinami Jėzaus žodžiai prie kurių glaudžiai šliejasi angelų kareivijos: „Nebijokite. Aš nugalėjau pasaulį.”
Paveikslo kompozicijos struktūra sudaryta iš 88 simbolių ir simbolinių grupių.
Virginijus Kašinskas