Idėjos. Eskizai – Škicai

Eskizas (kilęs iš senovės graikų kalbos σχέδιος – schedios „laikinas“) – greita vizualizavimo forma, kuri paprastai nelaikoma išbaigtu meno darbu. Škicas (vok. Skizze < it. schizzo), kroki (pranc. croquis), eskizo atmaina: dailės, architektūros kūrinio arba jo dalies kompozicijos metmetys arba laisvos manieros, dažniausiai iš natūros sukurtas piešinys. Piešiamas pieštuku, tušu, anglimi, sangvinu, liejamas akvarele.