Sakraliniai paveikslai. Altoriaus paveikslas Pažaislio vienuolyno bažnyčioje.

 

Dievo gailestingumo sekmadienis Pažaislyje 2007 m. balandžio 15 d. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno bažnyčioje altoriaus paveikslą, dailininko Virginijaus Kašinsko nutapytą pagal šventosios Faustinos Kovalskos regėjimus šventino vyskupas Eugenijus Bartulis.

Papildomai žiūrėti – www.vydija.lt

Šv. Ses. Faustina M. Kowalska

DIENORAŠTIS:

Dievo gailestingumas mano sieloje (ištraukos)

24p. Naktį mane aplankė Dievo Motina su kūdikėliu Jėzumi ant rankų.

30p. Kartą mąsčiau apie Švenčiausiąją Trejybę, apie Dievo esmę. Norėjau būtinai sužinoti kas yra Dievas… vieną akimirką mano dvasia buvo perkelta tartum į kitą pasaulį, išvydau neaprėpiamą šviesą, o joje – lyg trys šaltiniai šviesos, kurios negalėjau suvokti. O iš tos šviesos sklido žodžiai kaip žaibai ir apsupo dangų ir Žemę. Nieko nesuprasdama labai nuliūdau. Tuomet iš tos neaprėpiamos šviesos jūros išėjo nuostabiai gražus mūsų mylimas Išganytojas su šviečiančiomis žaizdomis? O iš tos šviesybės pasigirdo balsas: Kokia yra Dievo esmė, nepažins niekas, nei angelų nei žmonių protas. Jėzus man pasakė: „Pažink Dievą apmastydama Jo savybes”. Po akimirkos Jėzus raka nubrėžė kryžiaus ženklą ir pradingo.

1931 m. vasario 22

47p. Išvydau Viešpatį Jėzų, vilkintį baltu drabužiu. Viena ranka pakelta palaiminimui, kita lietė drabužį ant krūtinės. Iš drabužio prasivėrusio ant krūtinės, ėjo du dideli spinduliai,vienas raudonas, o kitas baltas… Po akimirkos man Jėzus pasakė: Nutapyk paveikslą pagal piešinį kurį matai su užrašu: Jėzau, pasitikiu Tavimi. Trokštu, kad šis paveikslas būtų garbinamas pirmiausiai jūsų koplyčioje ir visame pasaulyje.

48p.  Pažadu, kad ta siela, kuri garbins šį paveikslą, nepražus.Taip pat pažadu jau čia, Žemėje, pergalę prieš  priešus, o ypač mirties valandą. Aš pats ją ginsiu kaip savo garbę.

49p.  Noriu, kad tas paveikslas, kurį nutapysi teptuku, būtų iškilmingai pašventintas pirmą sekmadienį po Velykų ir tas sekmadienis turi būti gailestingumo šventė.

88p. Jėzus man atsakė: „Esu Gailestingumo Karalius, bet nesakė “Kristus”, trokštu, kad šis paveikslas būtų viešai išstatytas pirmąjį sekmadienį po Velykų . Šis sekmadienis yra Gailestingumo šventė. Per Įsikūnijusį Žodį leidžiu pažinti savo gailestingumo gelmes”.

205p. Prisikėlimo mišios. Šiandien per prisikėlimo šv. Mišias išvydau švytintį Viešpatį Jėzų, kuris prisiartino prie manęs ir tarė: „Ramybė jums, mano vaikai” ir laimino.

299p.  Per maldą viduje išgirdau šiuos žodžius: Šie du spinduliai reiškia kraują ir vandenį – baltas spindulys reiškia vandenį, kuris nuteisina sielas; raudonas spindulys reiškia kraują, kuris yra sielų gyvenimas….

301p. Pasakyk, kad gailestingumas yra ryškiausia Dievo savybė. Visi mano rankų darbai yra vainikuoti gailestingumo.

339p. Šią akimirką priešais mane, nežinia iš kur, atsistojo Jėzus, švytintis nesukurtu grožiu, baltu drabužiu, pakeltomis rankomis.

341p.  Ir atsakė man Jėzus… „Ir netgi tie kurie, turi žmonėms skelbti ir mokyti apie šį gailestingumą, dažnai patys nežino; todėl trokštu, kad šis paveikslas pirmąjį sekmadienį po Velykų būtų iškilmingai pašventintas ir viešai gerbiamas, idant kiekviena siela galėtų apie tai žinoti”.