Paveikslų ciklas. Kosmogonija.

“Kosmogonijos” paveikslų ciklas yra spalvingos ir simboliais prisotintos kompozicijos, kurias galima pateikti lietuvių, rytų bei vakarų mitologijų fone. Paveikslai yra savalaikės išraiškos tautinis menas, kuriame naudojami mitologiniai ir kosmogoniniai motyvai atskleidžiantys visatos didybę. Visas paveikslų kompozicijas gaubia paslaptinga aura, kuri ženklina slėpinį ir anpusybę, kas būdinga mitologiniams pasakojimams. Kosmogonijos ciklo paveikslai, pasižymi gyvomis spalvomis bei gyvomis sąrangomis ir dermėmis, jie išreiškia šiuolaikinį požiūris į senovės lietuvių bei senųjų kultūrų mitologijas, kuriose saulės ir žvaigždžių, vandens, žemės ir gyvūnų ženklai yra svarbūs paveikslų sąrangų dalys, išreiškiančios tautinį paveldą ir jo pasaulėžiūrą. Virginijaus Kašinsko kūriniai įsiterpia gelminiai į lietuvių meninį ir kultūrinį tęstinumą, tap pat jie išreiškia tautinę tapatybę ir nenutrūkstamą papročių tęstinumą. Tapytojo kūriniai išreiškia savo laikmečio menines kryptis ir filosofines mintis, taip pat menininko asmeninį atsaką į pasaulinės, technologijos ir visuomeninius pokyčius. Virginijaus Kašinsko kūriniai papildo šiuolaikinio meno išplėstinę mintį, kuris ieško naujų būdų įsiprasminimui ir dvasinių ieškojimų išraiškai. “Kosmogonijs” paveikslų ciklą autorius sukūrė siekdamas atskleisti gilumines dvasines žmogiškąsias pajautas kurių pagalba žiūrovui siūlo dvasinę kelionę sujungiančia mitologiją, filosofiją ir meną.

Lietuvių mitologija.