Paveikslų ciklas. Lietuvių liaudies dainos.

Liaudies dainų paveiksluose atsiskleidžia gilus lietuvių mitologijos ir tautosakos suvokimas, tai yra neatsiejama Lietuvos istorijos ir kultūros dalis. Per šimtmečius kauptas dvasinis paveldas, išreikštas mituose, legendose, pasakose ir ypač liaudies dainose, yra atkuriamas tapybos priemonėmis suteikiant galimybę šiuolaikiniam žiūrovui patirti senovės lietuvių pasaulėvaizdį, pasaulėjautą ir estetiką. Dailininko paveiksluose atgyja lietuvių tautos dvasia, sukaupta prigimtinės kultūros pavelde, atsispindinčiame papročiuose, kalboje ir liaudies dainose. Paveikslų siužetuose iš įvairių liaudies dainų- karinių-istorinių, kalendorinių, apeiginių, darbo, šeimos ir vestuvinių – dailininkas parodo lietuvių tautos dvasinio paveldo įvairovę ir gilumą. Paveikslai ne tik vaizduoja, bet ir perduoda giluminę dainų vertę, jų emocinį ir dvasinį krūvį. Tapybos priemonėmis V. Kašinskas atveria duris į lietuvių protėvių pasaulio suvokimą, padeda atpažinti ir įvertinti Lietuvos kultūros paveldo svarbą dabarties kontekste. Sąmoningas gilinimasis į liaudies dainų turinį ir meninę raišką atskleidžia nuostabius tautos pasaulėjautos ir pasaulėžiūros aspektus, padedančius mums geriau suvokti ir vertinti mus supantį dabarties pasaulį. Virginijaus Kašinsko tapyba saugo ir interpretuoja lietuvių liaudies dainas šiuolaikinėmis meninėmis raiškos priemonėmis. Šie kūriniai skatina mums atrasti ir įvertinti lietuvių kultūros išskirtinumą ir gilumą, suteikiantys galimybę patirti bei suprasti protėvių ir dabarties lietuvių tautos išgyvenimus, tikėjimus ir vertybes kurios tarsi feniksas iš pelenų atgyja šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje ir kultūroje. Paveikslai ne tik vaizduoja, bet ir perduoda giluminę dainų vertę, jų emocinį ir dvasinį krūvį. Tapybos priemonėmis V. Kašinskas atveria duris į lietuvių protėvių pasaulio suvokimą, padeda atpažinti ir įvertinti Lietuvos kultūros paveldo svarbą dabarties kontekste. Sąmoningas gilinimasis į liaudies dainų turinį ir meninę raišką atskleidžia nuostabius tautos pasaulėjautos ir pasaulėžiūros aspektus, padedančius mums geriau suvokti ir vertinti mus supantį dabarties pasaulį. Virginijaus Kašinsko tapyba saugo ir interpretuoja lietuvių liaudies dainas šiuolaikinėmis meninėmis raiškos priemonėmis. Šie kūriniai skatina mums atrasti ir įvertinti lietuvių kultūros išskirtinumą ir gilumą, suteikiantys galimybę patirti bei suprasti protėvių ir dabarties lietuvių tautos išgyvenimus, tikėjimus ir vertybes kurios tarsi feniksas iš pelenų atgyja šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje ir kultūroje.