Virginijaus Kašinsko paveikslų ekspozicija Kauno IX forto muziejuje. 2002 -2022 m.

Virginijaus Kašinsko paveikslų ekspozicija Kauno IX forto muziejuje.

RAUDOS. 40-ties paveikslų ciklas sukurtas 1988-1997m. Raudų paveikslų ciklas pradėtas kurti Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio ir Lietuvos kelyje į nepriklausomybę metu. Tuo metu pradėta viešinti Lietuvių tautos Sovietinio laikotarpio, represijos pasekmės, karo, prieškario ir pokario tremčių į Sibirą pasekmės ir mastai, Lietuvių Tautos ginkluotos ir neginkluotos rezistencijos istorija. Paveiksluose sutelktas dėmesys į Lietuvių Tautos fizinių ir dvasinių kančių tylius išgyvenimus, nevaizduojant tiesiogiai kovų ar tremčių scenų.
Tapytojas Virginijus Kašinskas