VAI KELIAS KELIAS

Karinė – istorinė Lietuvių liaudies daina
(LLD III, Karinės istorinės dainos 3t., p. 247-51, Dainos NR.242-5.)

6. Po tuom berželiu
stov aukso krėslelis.
7. Ant to krėslelio
Motulė sėdėjo
Ir savo sūneliui
Žodelį kalbėjo:
11. – Vai sūnau, sūnau,
sūneli mano ,
O kas gi bus tau
Mylima Motulė,
oi kas gi bus
Mylimas Tėvulis
…….
12. -Yra ant dangaus
Šviesioji saulelė,
Tai kareivėlio
Mylima motulė.
13. O kas gi bus tau
Mylimas tėvulis
14. Yra ant dangaus
šviesus mėnulis
Tai kareivėlio
Mylimas tėvulis
15. O kas gi bus tau
Mylimas Brolelis.
…..
16. O kas gi bus tau
Mylima seselė.

17. -Ant dangaus sietynas-
Tai mano brolelis,
Šviesio žvaigždelės-
Tai mano seselės.