ANT KALNO AUKŠTOJO

Karinė – istorinė
Lietuvių liaudies daina
( LLD IV, DD I, Daina Nr. 375, Puslapis 335)
Ant kalno aukštojo
Guli pilkas akmenėlis
Ant to pilko akmenėlio
Sėdi tėvas, motinėlė
Ir sūnelį karan rengia
Oi sūneli oi vaikeli
Kuo tu tį pasiklosi
Ko tu tį užsiklosi
Pasiklosiu gali rasu
O miglele užsiklosiu
Oi sūneli oi vaikeli
Tu nujoki Vilniaus miestan
Pirmą triūbą užtriūbysi
Ir nūnai karan vykti
Antrą triūbą užtriūbysi
Visą svietu pravirkdysi
Trečią rozą užtriūbysi
Vilniaus miestą pažadysi.