Vai, kelias kelias

( Karinė – istorinė Lietuvių liaudies daina)
(LLD III, Karinės istorinės dainos 3t., p. 250, Dainos NR.244.)

6. Po tuom berželiu
stov aukso krėslelis.
7. Ant to krėslelio
Motulė sėdėjo
Ir savo sūneliui
Žodelį kalbėjo:
11. – Vai sūnau, sūnau,
sūneli mano ,
O kas gi bus tau
Mylima Motulė,
oi kas gi bus
Mylimas Tėvulis
…….
12. -Yra ant dangaus
Šviesioji saulelė,
Tai kareivėlio
Mylima motulė.
13. O kas gi bus tau
Mylimas tėvulis
14. Yra ant dangaus
šviesus mėnulis
Tai kareivėlio
Mylimas tėvulis
15. O kas gi bus tau
Mylimas Brolelis.
…..
16. O kas gi bus tau
Mylima seselė.

17. -Ant dangaus sietynas-
Tai mano brolelis,
Šviesio žvaigždelės-
Tai mano seselės.