Ant kalno jovaras žydėjo

(Apeiginė Lietuvių liaudies daina)

Ant kalno Jovaras stovėjo,
Slaunasai žolyne rugeli,
Iš pašaknų skambantys kankleliai,
Per vidurį dūzgiančios bitelės,
Viršūnėlėj sakalo vaikeliai,
Pažiūrėkit sakalo vaikelių,
Paklausykit dūzgiančių bitelių,
Paklausykit skambančių kanklelių,
Dėl tėvelio skambantys kankleliai,
Dėl močiutės dūzgiančios bitelės,
Dėl brolelio sakalo vaikeliai,
Slaunasai žolyne rugeli.